Tegevusalad

Väljavõte põhimäärusest
Asutuse tegevusalad tulenevad tema tegevuse eesmärgist ning nendeks on:
1) vallalt asutusele üle antud vara (edaspidi vallavara) valdamise ja kasutamise korraldamine;
2) vallalt asutusele antud vara rendile andmine;
3) oma pädevusse kuuluvates küsimustes dokumentatsiooni koostamine ning valla õigusaktide projektide ettevalmistamine;
4) oma pädevuse piirides rahvusvahelises koostöös osalemine;
5) teiste ülesannete täitmine, mis tulenevad õigusaktidest või eelnevalt märgitud tegevusalade täitmise iseloomust või täitmise käigust.
Asutus võib osutada tasulisi teenuseid tegevusaladega seotud valdkondades. Teenuste hinnad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hooldatavad hooned

Kaius on seitse hoonet kaheteistkümne hallatava asutusega. Juurus on seitse hoonet üheks hallatava asutusega. Raikkülas kuus hoonet kaheksa hallatava asutusega. Raplas on Rapla Ühiselamu koos kinnistuga ja Kodilas koolimaja koos pargiga.
Juuru katlamaja kaudu korraldab Rapla Varahaldus Juuru kooli, Juuru Rahvamaja, Lasteaia "Sinilill" ja Juuru hooldekodu kütmist ning kooli sooja veega varustamist. Igas piirkonnas töötab üks majandustöötaja.

Hooldatavad alad

Rapla linnas on hooldatavaid haljasalasid 11,9 ha ja Juurus 14 ha. Mõned väiksemad alad on ka Raikküla, Kabala ja Kaiu piirkonnas.
Rapla Varahalduse hallata on Juuru kalmistud. Vajadusel saab kontakti võtta kalmistukorraldajaga.
Leeni Lepikult telefon 56932404
Läbi Rapla Varahalduse korraldatakse üldkasulikku tööd.

Meie töötajad

Töötajate hulgas on mitmeid ameteid – kaks administraatorit, neli majandustöötajat, kaks heakorrameistrit, üks kalmistukorraldaja, viis puhastusteenindajat 4,3 töökohaga ja üks perenaine 0,13 töökohaga. Töötajad on jagunenud piirkondade kaupa, igas piirkonnas – Juuru, Kaiu, Kodila, Raikküla, Rapla – igas 1-3 töötajat.