Tutvustus

Rapla Varahaldus on Rapla Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhieesmärgiks on Rapla valla vara haldamisega seotud tegevuste korraldamine. Asutus tegutseb volikogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel.